اوره ۴۶N% پریل

اوره ۴۶N% پریل

توضیحات

 • نام: کود شیمیایی (کود اوره نیتروژن دار)
 • فرمول شیمیایی: Prilled Urea 46%
 • گرید: 46N%
 • ویژگی ظاهری: Prilled
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی پردیس
 • بسته بندی: کیسه‌های 50 کیلوگرمی

شناسه محصول Prilled Urea 46 دسته بندی ها , ,

اوره ۴۶N% پریل

توضیحات

 • نام: کود شیمیایی (کود اوره نیتروژن دار)
 • فرمول شیمیایی: Prilled Urea 46%
 • گرید: 46N%
 • ویژگی ظاهری: Prilled
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی پردیس
 • بسته بندی: کیسه‌های 50 کیلوگرمی

شناسه محصول Prilled Urea 46 دسته بندی ها , ,
محصولات مرتبط