اوره ۴۶N% گرانول

اوره ۴۶N% گرانول

توضیحات

 1. نام: کود شیمیایی (کود اوره نیتروژن دار)
 2. فرمول شیمیایی: Granular Urea 46%
 3. گرید: 46N%
 4. ویژگی ظاهری: Granular
 5. تولیدکنندگان: پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه
 6. بسته بندی: کیسه‌های 50 کیلوگرمی

شناسه محصول Granular Urea 46% دسته بندی ها , ,

اوره ۴۶N% گرانول

توضیحات

 1. نام: کود شیمیایی (کود اوره نیتروژن دار)
 2. فرمول شیمیایی: Granular Urea 46%
 3. گرید: 46N%
 4. ویژگی ظاهری: Granular
 5. تولیدکنندگان: پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه
 6. بسته بندی: کیسه‌های 50 کیلوگرمی

شناسه محصول Granular Urea 46% دسته بندی ها , ,
محصولات مرتبط