متانول

متانول

توضیحات

 1. نام: متانول
 2. فرمول شیمیایی: CH3OH
 3. گرید: –
 4. ویژگی ظاهری: مایع
 5. تولیدکنندگان: پتروشیمی خارگ، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پتروکاوه و پتروشیمی زاگرس
 6. بسته بندی: بشکه

شناسه محصول CH3OH دسته بندی ها ,

متانول

توضیحات

 1. نام: متانول
 2. فرمول شیمیایی: CH3OH
 3. گرید: –
 4. ویژگی ظاهری: مایع
 5. تولیدکنندگان: پتروشیمی خارگ، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پتروکاوه و پتروشیمی زاگرس
 6. بسته بندی: بشکه

شناسه محصول CH3OH دسته بندی ها ,
محصولات مرتبط