خرید 230C

خرید 230C

توضیحات

 • نام: کوپلیمر
 • فرمول شیمیایی: PP 230C
 • گرید: ARP 230C, PNR 230C, ZR 230C
 • ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی شازند، نوید زرشیمی، پلی نار
 • بسته بندی: کیسه‌های 25 کیلوگرمی

شناسه محصول 230C دسته بندی ها , ,

خرید 230C

توضیحات

 • نام: کوپلیمر
 • فرمول شیمیایی: PP 230C
 • گرید: ARP 230C, PNR 230C, ZR 230C
 • ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی شازند، نوید زرشیمی، پلی نار
 • بسته بندی: کیسه‌های 25 کیلوگرمی

شناسه محصول 230C دسته بندی ها , ,
محصولات مرتبط