خرید ABS 0157

خرید ABS 0157

توضیحات

 • نام: اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS 0157 (Acrylonitrile butadiene styrene)
 • فرمول شیمیایی: ABS SV0157  
 • گرید: 0157
 • ویژگی ظاهری: گرانول
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی تبریز
 • بسته بندی: جامبو، کیسه

شناسه محصول ABS 0157 دسته بندی ها , ,

خرید ABS 0157

توضیحات

 • نام: اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS 0157 (Acrylonitrile butadiene styrene)
 • فرمول شیمیایی: ABS SV0157  
 • گرید: 0157
 • ویژگی ظاهری: گرانول
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی تبریز
 • بسته بندی: جامبو، کیسه

شناسه محصول ABS 0157 دسته بندی ها , ,
محصولات مرتبط