VH0800D

VH0800D

توضیحات

 • نام: آکریلو نیتریل بوتادین استایرن
 • فرمول شیمیایی: ABS VH0800D
 • گرید: VH0800D
 • ویژگی ظاهری: گرانول
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی تبریز
 • بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

شناسه محصول VH0800D دسته بندی ها , ,

VH0800D

توضیحات

 • نام: آکریلو نیتریل بوتادین استایرن
 • فرمول شیمیایی: ABS VH0800D
 • گرید: VH0800D
 • ویژگی ظاهری: گرانول
 • تولیدکنندگان: پتروشیمی تبریز
 • بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

شناسه محصول VH0800D دسته بندی ها , ,
محصولات مرتبط